Dostępne kursy

Szkolenie Podstawowe Ratowników OSP
Według programu z 2015r w okresie od 09.09.2021 do 25.10.2021r
Liczba godzin lekcyjnych: 126h

warunki przyjęcia na kurs:

· ukończone 17 lat i nie przekroczone 60lat,

· w przypadku wieku 17 lat pisemna zgoda rodziców  na uczestnictwo w kursie,

· zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków na stronie www KP PSP Proszowice),

· ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

· skierowanie na szkolenie od zarządu ochotniczej straży pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie osp”),

· wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy), lub gimnazjum,

· email konieczny do przesłania danych z logowaniem na platformie szkoleniowej kp psp proszowice.

ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:

· zajęcia teoretyczne - prowadzone na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice w dniach 09.09.2021 - 22.09.2021,

· zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych (minimum 1 na 2 ratowników). w dniach 25.09.2021 - 25.10.2021,

·  egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

Egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.


szkolenie podstawowe ratowników osp
według programu z 2015r w okresie od 13.01.2020 do 24.02.2020r
liczba godzin lekcyjnych: 126h

warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków na stronie www kp psp proszowice),

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu ochotniczej straży pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie osp”),

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy), lub gimnazjum,

 • email konieczny do przesłania danych z logowaniem na platformie szkoleniowej kp psp proszowice.

  ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:

 • zajęcia teoretyczne - prowadzone na platformie szkoleniowej kp psp proszowice w dniach 13.01.2020 - 24.01.2020,

 • zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych (minimum 1 na 2 ratowników). w dniach 25.01.2020 - 24.02.2020,

 • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

Szkolenie podstawowe ratowników OSP
według programu z 2015r w okresie od 09.09.2019 do 28.10.2019r
Liczba godzin lekcyjnych: 126h

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków na stronie www KP PSP Proszowice),

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”),

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy), lub gimnazjum,

 • email konieczny do przesłania danych z logowaniem na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice.

Ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:
 • zajęcia teoretyczne - prowadzone na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice w dniach 19.02.2019 - 08.03.2019,

 • zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych (minimum 1 na 2 ratowników). w dniach 09.03.2019 - 08.04.2019,

 • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

 • egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość


Szkolenie podstawowe ratowników OSP
według programu z 2015r w okresie od 19.02.2019 do 08.04.2019r
Liczba godzin lekcyjnych: 126h

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków na stronie www KP PSP Proszowice),

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”),

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy), lub gimnazjum,

 • email konieczny do przesłania danych z logowaniem na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice.

Ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:
 • zajęcia teoretyczne - prowadzone na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice w dniach 19.02.2019 - 08.03.2019,

 • zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych (minimum 1 na 2 ratowników). w dniach 09.03.2019 - 08.04.2019,

 • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

 • egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Szkolenie podstawowe ratowników OSP według programu z 2015 r.

w okresie od 15.12.2018 do 04.02.2019r.

Liczba godzin lekcyjnych: 126h

warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 60lat.
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków).
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”).
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy), lub gimnazjum.
 • email konieczny do przesłania danych z logowaniem na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice.

Ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:

 • zajęcia teoretyczne - prowadzone na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice
 • zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych (minimum 1 na 2 ratowników).
 • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.